تاریخ آخرین بروزرسانی : دو شنبه 13 اسفند
آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه

 

اطلاعيه قطعي آب در نقاطی از شهر کرمانشاه

اطلاعيه قطعي آب در نقاطی از شهر کرمانشاه

به منظور اصلاح قسمتی از شبکه توزیع آب واقع در لاین جنوبی بلوار شهید اجاقی در روز چهارشنبه مورخ 23 مردادماه 98 نیاز به قطع آب مناطقی از شهر کرمانشاه می باشد.


اطلاعیه قطع آب

اطلاعیه قطع آب

قطع آب در محدوده فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی و ایستگاه راه آهن کرمانشاه

RSS

ادامه خط انتقال آب از چشمه ریجاب تا مخن شالان (شامل تهیه لوله و اتصالات) پیمان 2

ادامه خط انتقال آب از چشمه ریجاب تا مخن شالان (شامل تهیه لوله و اتصالات) پیمان 2

ارسال شده توسط : قراردادها
شماره 1-34/ م/98
(شماره فراخوان سامانه ستاد : 2098007008000097 )
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد عمليات اجرايي مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي و از طریق سامانه ستاد به پيمانكاران واجدشرائط واگذار نماید،
مدارک مورد نیاز:
- نامه اعلام آمادگی - آخرین آگهی تغييرات- آگهي روزنامه رسمی - اساسنامه شرکت – گواهی صلاحیت ایمنی
- ارائه تائيديه آخرين رتبه بندي نظام فنی و اجرائی کشور به همراه تائيد ثبت نام سامانه ساجار ) ( SAJAR
- داشتن تجربه و دانش لازم و ارائه سوابق انجام كارهاي مشابه .
- رتبه ورشته موردنياز : پایه 5 دررشته آب
- فهرست بهاء برآوردی : فهرست بهاء خطوط انتقال آب سال 1398 .
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000/500/243 ریال ( بصورت واریز نقدی به حسابجاری 4001124907145543 بانک مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر)
- هزینه خرید اسناد : 000/500 ریال .
- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 10/5/98 الی 22/5/98 .
- تاریخ بازگشائی مناقصه : 5/6/98 .
- محل خرید اسناد : سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) WWW.SETADIRAN.IR
- شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتردفترقراردادها تلفن : 38254930-083
ضمنا متقاضيان مي توانند متن آگهي را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني : www.abfaksh.ir يا http:/iets.mporg.ir ملاحظه نمايند.
ردیف مشخصات پروژه محل اعتبا ر محل اجراء مدت (ماه) مبلغ برآورد (ريال )
1 ادامه خط انتقال آب از چشمه ریجاب تا مخن شالان (شامل تهیه لوله و اتصالات) پیمان 2 طرح ریجاب 9 (نه) 645/557/868/4

خرید یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو M250 SK جهت آب و فاضلاب شهر جوانرود .

خرید یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو M250 SK جهت آب و فاضلاب شهر جوانرود .

ارسال شده توسط : قراردادها
آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي
شماره 1-16/ خ /98
(شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2098007008000096)
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در نظر دارد از طريق سامانه ستاد ایران و بصورت مناقصه عمومی نسبت به خريد اقلام با مشخصات عنوان شده در زيراقدام نمايد.لذا از كليه شركتهای توليد كننده و نمایندگی های فروش در اين زمينه دعوت بعمل مي آيد.
موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو M250 SK جهت آب و فاضلاب شهر جوانرود .
محل تامين اعتبار: جاری شرکت (تبصره 3)
مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ 6/5/98 الی 16/5/98.
مهلت بارگذاری اسناد: 31/5/98 .
تاریخ بازگشائی مناقصه : 2/6/98 .
محل دريافت و تحويل اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) WWW.SETADIRAN.IR
ميزان سپرده شركت درمناقصه: 000/000/350 ريال (سیصد و پنجاه میلیون ریال)
براي كسب اطلاعات بيشترباشماره تلفن : 08338258036 (آقای ستوده کیا) و امور بازرگانی08338233036 و 08338254930 دفترقراردادها تماس حاصل نماييد.
ضمنا متقاضيان ميتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از چاپ نوبت دوم به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني: http:/iets.mporg.ir مراجعه و همچنين نشاني سايت WWW.abfaksh.ir ملاحظه نمايند.

عملیات ساختمانی (سیویل) و تهیه , ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و سیستم کنترل ابزار دقیق و تله متری دو خط جریان از تصفیه خانه فاضلاب شهر صحنه به روش PC .

ارسال شده توسط : قراردادها
عملیات ساختمانی (سیویل) و تهیه , ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و سیستم کنترل ابزار دقیق و تله متری دو خط جریان از تصفیه خانه فاضلاب شهر صحنه به روش PC .
RSS
1234
نظر شما درباره پورتال جدید شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه چیست ؟ثبت رأی  مشاهده نتایج
پست الکترونیک: info@mailabfaksh.ir
فکس: ۳۸۲۳۲۰۱۱ -۰۸۳
تلفن: ۳۸۲۳۳۶۰۰- ۰۸۳
آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان
پرشیا سافت
حسن الفت
دات نت نیوک فارسی