آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه
حداقل   

  ضمن تشکر از جنابعالي جهت مشارکت در نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي شركت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه، می توانید فرم تکمیل شده پیشنهاد را به آدرس شرکت (کرمانشاه، بلوار شهید مصطفی امامی، نرسیده به چهارراه گلستان، شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه - کد پستی 6714753583) ارسال و نتیجه پیشنهادات خود را از دبیرخانه کمیته پیشنهادها به شماره تلفن 083-38243377 پیگیری نمایید. لازم به ذکر می باشد که در صورت تصویب پیشنهاد در کمیته ذیربط ، از پیشنهاد دهنده با اهداء هدایایی قدردانی خواهد شد.

دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها مفتخر است با پذيرش و بررسي ايده هاي ارزنده شما سهم موثري براي بهبود سطح خدمات و اجراي اهداف استراتژيك و برنامه هاي شركت ايفاء نمايد.

  دانلود فرم خام پیشنهاد   (فایل Excell - حجم 32Kb - تاریخ 1398/03/20)
  دانلود آیین نامه داخلی نظام پیشنهادها  (فایل PDF - حجم 534Kb - تاریخ 1395/12/25)

 

پرشیا سافت
دات نت نیوک فارسی