تماس با مسئول وب سایت

جهت به اشتراک گذاری پیشنهادات و یا اعلام هر گونه انتقاد می توانید ازطریق  شماره تلفن های ذیل با مسؤل وبگاه سرکار خانم قادری تماس حاصل بفرمائید:

تلفن مستقیم دفتر انفورماتیک 

۰۸۳-۳۸۲۵۴۹۳۱

تلفن شرکت 

۰۸۳-۳۸۲۳۳۶۰۰ داخلی ۲۱۲

آدرس ایمیل

 IT@Mailabfaksh.ir