دفتر حقوقی و قراردادها

اطلاعات

ارسلان عزیزپور
مدرک تحصیلی: 
لیسانس حقوق
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۵۴۹۲۹
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۳۲۰۱۱
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه ۱- کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
hoghoghi@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مسئول امور اداری آبفا کرمانشاه
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه ۱- کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۰/۷/۱۹
۱۳۹۶/۵/۸
مدیر دفتر حقوقی وتحصیل وتملک اراضی
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه ۱- کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۶/۵/۸
۱۳۹۹
مدیر دفتر حقوقی و قراردادها
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه ۱- کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۹/۶/۲۳
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

عناوین وظایف و مسئوليتها :

 • جمع آوری و بررسی اطلاعات جهت ارائه نظرات مشورتی و استفاده در لوایح دفاعیه های قانونی
 • پیگیری امور در خصوص اقامه دعوی و تنظیم دادخواست مربوط به دعاوی کیفری ، حقوقی و جزائی علیه افراد در مراجع قانونی و دفاع و پاسخگوئی به امور مربوط به دعاوی مطروحه علیه شرکت و تهیه لوایح مربوط تا حصول نتیجه نهائی
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله و ارجاع به كارشناس مربوطه
 • تهیه لایحه ، دادخواست ، دفاعیه و اظهار نظر ها و راهنماییهای حقوقی مورد نیاز
 • شرکت در جلسات دادرسی جهت دفاع از حقوق شرکت
 • مراجعه به متعهدین و ظهر نویسان اسناد و بدهکاران شرکت و انجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت
 • رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در موارد تجاوز به اراضی و دیگر مواردی که منافع شرکت را شامل می شود
 • بررسی مدارک، اسناد مالكيت، تملك اراضي،  اجاره نامه ها ، قراردادها و صورتجلسات از نظر انطباق با مقررات مدون شرکت
 • تهیه متن قراردادهای منعقده در خصوص خرید و فروش با همكاري دفتر قراردادها
 • اقدام وپیگیری مواردمربوط به استفاده  غیر مجاز از شبکه آب و فاضلاب ، استملاک اراضی و تجاوز به حریمها و غیره
 • ارایه نظریات مشورتی به مدیریت سازمان و واحدهای مختلف شرکت
 • رسیدگی و اظهار نظر در موارد حقوقی که ارجاع می گردد

تهیه دستور جلسات و صورتجلسات