رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

اطلاعات

علیرضا کاکاوند
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۳۰۲۵۳
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۳۲۰۱۱
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - دفتر مدیریت عامل -کد پستی : ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
modir@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدیرعامل
شرکت آب و فاضلاب روستائی استان لرستان
.
عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۱۳۹۸/۱۲/۲۶
تا هم اکنون
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

اعضای زیر مجموعه