فرم های تحقیقات

          فرم های تحقیقات                      خصوصیات فایل
  آیین نامه حمایت از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تحصیلی (فایل PDF - حجم ۹۵Kb - تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰)
  فرم پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی و بهبود بهره وری (فایل PDF - حجم ۲۸۸Kb - تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰)
  فرم نطرسنجی از ناظر فنی پروژه تحقیقاتی (فایل PDF - حجم ۴۹Kb - تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰)