معاونت مالی و پشتیبانی

اطلاعات

علی عباس وطن دوست
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۳۱۹۵۷
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۳۱۹۵۷
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار مصطفی امامی - نرسیده به چهارراه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۳۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
mali@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدیر امور مالی و پشتیبانی شهر کرمانشاه
کرمانشاه - بلوار مصطفی امامی - نرسیده به چهارراه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۳۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۷۵
۱۳۷۷
مدیر امور کارکنان و رفاه
کرمانشاه - بلوار مصطفی امامی - نرسیده به چهارراه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۳۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۷۷
۱۳۷۹
مدیر امور مالی و پشتیبانی شهر کرمانشاه
کرمانشاه - بلوار مصطفی امامی - نرسیده به چهارراه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۳۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۷۹
۱۳۸۱
مدیر آموزش و منابع انسانی
کرمانشاه - بلوار مصطفی امامی - نرسیده به چهارراه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۳۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۸۱
۱۳۹۳
مدیر امور مالی و پشتیبانی شهر کرمانشاه
کرمانشاه - بلوار مصطفی امامی - نرسیده به چهارراه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۳۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۳
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
معاون مالی و پشتیبانی
کرمانشاه - بلوار مصطفی امامی - نرسیده به چهارراه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۳۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

عناوین وظائف و مسئوليتها :

 • دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق
 • برنامه­ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه
 • انجام اقدامات مربوط به امور مالی و ذیحسابی، اداری و رفاه، بازرگانی، انبارداری، خدمات و ارائه روشهای مدون اصلاح شده
 • نظارت برارائه خدمات مناسب اداری – پشتیبانی به کارکنان و واحدهای شرکت
 • مطالعه در زمینه بهبود عملیات مالی و ذیحسابی
 • نظارت بر انجام امور پرسنلی – اداری از قبیل اجرای نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلی بر اساس مصوبات و تصمیمات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، اجرای امور رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد پرسنلی
 • همکاری لازم با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی و مراکز آموزشی در برگزاری آزمون استخدامی
 • نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومی محیط کار
 • همکاری در ارزشیابی سالیانه کارکنان
 • همکاری در ایجاد تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستورالعملهای ابلاغی
 • انجام امور بازرگانی و سفارشات، خرید و تدارکات و همچنین نحوه تخصیص تنخواه گردان و رعایت دقیق دستورالعملها و مقررات فنی و مالی
 • انجام امور انبارداری و انبارگردانی سالیانه و حذف فعالیتهای زائد و پیاده سازی روشهای جدید انبارداری
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی جهت تهیه و تنظیم بودجه
 • همکاری در برنامه ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه و کنترل هزینه های جاری و سرمایه ای  و تهیه جداول تخصیص، اصلاح و متمم بودجه
 • نظارت بر فعالیت و عملکرد پیمانکاران و انجام مناقصات مربوطه
 • تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای مالی و اداری