پشتیبانی از کم توانان

۱. برای بزرگ کردن فونت می توانید از بخش  در گوشه بالا سمت چپ پورتال استفاده نمایید.

۲. از نرم‌افزار NV Access که مطالب سایت را به صورت گویا ارائه می‌کند استفاده کنید. نرم‌افزار و راهنمای نصب و استفاده را از زیر دانلود کنید.

دانلود و نصب نرم‌افزار دانلود و نصب نرم‌افزار

راهنما راهنما