کرمانشاه

اطلاعات

مهدی رشیدپور
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مهندسی عمران
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۳۸۰۱۵
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۳۹۸۰۲
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - روبروی پارک معلم - ساختمان اصلی - طبقه سوم - دفتر مدیریت شهر کرمانشاه - کد پستی: ۶۷۱۴۷۳۳۱۱۵
آدرس ایمیل: 
info@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات