همایش کوهپیمایی کارکنان صنعت آب و برق استان کرمانشاه به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵خرداد