تاریخ آخرین بروزرسانی : دو شنبه 13 اسفند
آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه

 

RSS

تخریب واجرای مجدد هابرهای ته نشینی وکانال برق تصفیه خانه فاضلاب جوانرود

تخریب واجرای مجدد هابرهای ته نشینی وکانال برق تصفیه خانه فاضلاب جوانرود

ارسال شده توسط : قراردادها
تخریب واجرای مجددهابرهای ته نشینی وکانال برق تصفیه خانه فاضلاب جوانرود

ادامه خط انتقال آب از چشمه ریجاب تا مخن شالان (شامل تهیه لوله و اتصالات) پیمان 2

ادامه خط انتقال آب از چشمه ریجاب تا مخن شالان (شامل تهیه لوله و اتصالات) پیمان 2

ارسال شده توسط : قراردادها
شماره 1-34/ م/98
(شماره فراخوان سامانه ستاد : 2098007008000097 )
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد عمليات اجرايي مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي و از طریق سامانه ستاد به پيمانكاران واجدشرائط واگذار نماید،
مدارک مورد نیاز:
- نامه اعلام آمادگی - آخرین آگهی تغييرات- آگهي روزنامه رسمی - اساسنامه شرکت – گواهی صلاحیت ایمنی
- ارائه تائيديه آخرين رتبه بندي نظام فنی و اجرائی کشور به همراه تائيد ثبت نام سامانه ساجار ) ( SAJAR
- داشتن تجربه و دانش لازم و ارائه سوابق انجام كارهاي مشابه .
- رتبه ورشته موردنياز : پایه 5 دررشته آب
- فهرست بهاء برآوردی : فهرست بهاء خطوط انتقال آب سال 1398 .
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000/500/243 ریال ( بصورت واریز نقدی به حسابجاری 4001124907145543 بانک مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر)
- هزینه خرید اسناد : 000/500 ریال .
- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 10/5/98 الی 22/5/98 .
- تاریخ بازگشائی مناقصه : 5/6/98 .
- محل خرید اسناد : سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) WWW.SETADIRAN.IR
- شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتردفترقراردادها تلفن : 38254930-083
ضمنا متقاضيان مي توانند متن آگهي را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني : www.abfaksh.ir يا http:/iets.mporg.ir ملاحظه نمايند.
ردیف مشخصات پروژه محل اعتبا ر محل اجراء مدت (ماه) مبلغ برآورد (ريال )
1 ادامه خط انتقال آب از چشمه ریجاب تا مخن شالان (شامل تهیه لوله و اتصالات) پیمان 2 طرح ریجاب 9 (نه) 645/557/868/4
RSS
1234
نظر شما درباره پورتال جدید شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه چیست ؟ثبت رأی  مشاهده نتایج
پست الکترونیک: info@mailabfaksh.ir
فکس: ۳۸۲۳۲۰۱۱ -۰۸۳
تلفن: ۳۸۲۳۳۶۰۰- ۰۸۳
آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان
پرشیا سافت
حسن الفت
دات نت نیوک فارسی