تاریخ آخرین بروزرسانی : دو شنبه 13 اسفند
آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه
حداقل
  نوشته شده توسط: مدیر سایت در تاریخ: 1398/02/24
     ................................................................................................................................................................

 
۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰-واگذاری انشعاب آب و فاضلاب                     
                               
                   خصوصیات فایل
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰-واگذاري انشعاب آب

   (فایل PDF - حجم 311Kb - تاریخ 1398/02/24)
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱-واگذاري انشعاب فاضلاب
 
          
   (فایل PDF - حجم 305Kb - تاریخ 1398/02/24)


۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰-خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب    
                  
              خصوصیات فایل 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰-تغيير كاربري انشعاب
 (فایل PDF - حجم 282Kb - تاریخ 1398/02/24)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱-پاسخ به استعلام  (فایل PDF - حجم 277Kb - تاریخ 1398/02/02)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲-تغيير مشخصات
 (فایل PDF - حجم 283Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳- تغییر تعداد واحد مسکونی  (فایل PDF - حجم 282Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴-تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب  (فایل PDF - حجم 285Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵-تغيير قطر انشعاب  (فایل PDF - حجم 305Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶-تفكيك كنتور  (فایل PDF - حجم 300Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷-تغيير مكان وسايل اندازه گيري  (فایل PDF - حجم 299Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸-آزمايش كنتور  (فایل PDF - حجم 293Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹-تعويض كنتور  (فایل PDF - حجم 283Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰-نصب سيفون اضافي  (فایل PDF - حجم 297Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱-قطع موقت و وصل انشعاب  (فایل PDF - حجم 278Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲-جمع آوری يا ادغام انشعاب  (فایل PDF - حجم 285Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳-صورتحساب مياندوره  (فایل PDF - حجم 285Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴-بررسی صورتحساب  (فایل PDF - حجم 288Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵-اعلام کارکرد کنتور  (فایل PDF - حجم 296Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶-مشاهده سوابق  (فایل PDF - حجم 278Kb - تاریخ 1398/02/24)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹-فروش آب تانكري  (فایل PDF - حجم 297Kb - تاریخ 1398/02/24)
پرشیا سافت
حسن الفت
دات نت نیوک فارسی