تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه 7 مهر
آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه
حداقل
  نوشته شده توسط: مدیر سایت در تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
     ................................................................................................................................................................

 
۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰-واگذاری انشعاب آب و فاضلاب                     
                               
                   خصوصیات فایل
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰-واگذاري انشعاب آب

   (فایل PDF - حجم 329Kb - تاریخ 1395/12/14)
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱-واگذاري انشعاب فاضلاب
 
          
   (فایل PDF - حجم 328Kb - تاریخ 1395/12/14)


۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰-خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب    
                  
              خصوصیات فایل 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰-تغيير كاربري انشعاب
 (فایل PDF - حجم 337Kb - تاریخ 1395/12/14)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱-پاسخ به استعلام  (فایل PDF - حجم 327Kb - تاریخ 1395/12/14)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲-تغيير مشخصات
 (فایل PDF - حجم 327Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳- تغییر واحد مسکونی  (فایل PDF - حجم 377Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴-تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب  (فایل PDF - حجم 338Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵-تغيير قطر انشعاب  (فایل PDF - حجم 340Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶-تفكيك كنتور  (فایل PDF - حجم 338Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷-تغيير مكان وسايل اندازه گيري  (فایل PDF - حجم 337Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸-آزمايش كنتور  (فایل PDF - حجم 344Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹-تعويض كنتور  (فایل PDF - حجم 349Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰-نصب سيفون اضافي  (فایل PDF - حجم 380Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱-قطع موقت و وصل انشعاب  (فایل PDF - حجم 364Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲-جمع آوری يا ادغام انشعاب  (فایل PDF - حجم 378Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳-صورتحساب مياندوره  (فایل PDF - حجم 218Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴-بررسی صورتحساب  (فایل PDF - حجم 363Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵-اعلام کارکرد کنتور  (فایل PDF - حجم 330Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶-مشاهده سوابق  (فایل PDF - حجم 327Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹-فروش آب تانكري  (فایل PDF - حجم 329Kb - تاریخ 1395/12/14)
 ۱۳۰۱۱۴۵۴۰۰۰-ارزيابي پيمانكاران  (فایل PDF - حجم 327Kb - تاریخ 1395/12/14)
پرشیا سافت
حسن الفت
دات نت نیوک فارسی